STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK

ZAOBCHÁDZANIE S NÁBYTKOM

 1. Pri otváraní balíka nepoužívajte ostré predmety, pretože môže dôjsť k poškodeniu nábytku.
 2. Pri preprave nábytku môže dôjsť k zmenám – odtlačky, zvlnenia. Je to prirodzená vlastnosť výrobkov z kože, alebo látky. Stačí ak ich necháte postáť pri izbovej teplote a vtedy získajú svoj pôvodný tvar.
 3. Snažte sa rovnomerne používať všetky miesta na sedenie. Vtedy sa efekty používania proporcionálne rozložia na celej ploche a budú len prirodzeným znamením plynutia času.
 4. Nevystavujte nábytok priamemu slnečnému svetlu a pri zdrojoch tepla ako sú kachle, kozuby, výhrevné telesá a radiátory. Rovnako zle to vplýva na kožu, čalúnený nábytok ako aj drevo. Môže dôjsť k vyblednutiu, alebo k deformácii.
 5. Pohovky, sedačky, postele rozkladajte /otvárajte/ v strede matraca, nikdy nezdvíhajte len za okraj.
 6. Pri premiestňovaní nábytok nedvíhajte za vrchné časti /platy stolov, stolíkov, matrace./ riskujete takto poškodenie nábytku.
 7. Pri prenášaní nábytku si poistite zásuvky, aby sa prípadne pri prenášaní nevysúvali (nelepte lepiacu pásku na vonkajší povrch).
 8. Na dvere skríň a skriniek nevešajte oblečenie —môže dôjsť k poškodeniu  kovania.
 9. Čalúnené nábytky okrem postelí a váľand, boli vyvrhnuté a vyrobené na  oddychové účely. Sú určené na príležitostné spanie. Nenahrádzajú postele.

 

Kožené a čalúnené sedacie súpravy

 1. Koža – ako prírodný výrobok má svoju charakteristickú vôňu. Je to cítiť hlavne vtedy, ak je nábytok nový. Po čase sa vôňa stáva diskrétnejšia  a bude svedčiť o tom, že váš nábytok je vyrobený z prírodnej kože. Zhyby, zvlnenia, odtlačky sú následkom elastických vlastností kože a látok.
 2. Viditeľné vlastnosti používania —zvlnenia, intenzívnejší lesk alebo malé jasnejšie časti v miestach priameho kontaktu sú normálnym efektom používania nábytku z kože a látok.
 3. Pri používaní nábytku je tiež prirodzená zmena mäkkosti podušiek na operadlách, sedadlách, alebo zmena pružnosti operadiel a sedadiel. Nie je to chyba výrobku.
 4. Je neprípustné sedenie na opierkach, operadlách, skákanie… Následkom veľkej váhy môže dôjsť k poškodeniu konštrukcie alebo trvalej deformácii výrobku.
 5. Silnými miestnymi nárazmi na čalúnených častiach nábytku môže dôjsť k poškodeniu nábytku. Ich následkom môže byť pretrhnutie kože prípadne látky, páranie zošitých častí a pod.
 6. Pozor! Látky umelo farbené ako napr. rifle môžu viditeľne zafarbovať svetlé poťahové látky.
 7. Ostré predmety  v oblečení alebo na sedačke môžu mechanickým spôsobom narušiť látku, kožu…

Údržba

 1. Nábytokudržujte v čistote. Prach odstráňte  suchou handričkou.
 2. Fľaky spôsobené tekutinami nenechajte vyschnúť, ale ihneď ich vysušte, prípadne dočistite jemnou handričkou. Pri čistení sa nesmie látka premočiť! Poťahy sa nesmú drhnúť.
 3. Na údržbu sedačiek v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne, abrazívne prostriedky. Používajte iba postupy a prostriedky odporúčané výrobcom.
 4. Tuhé nečistoty odstráňte pomocou tupého noža.
 5. Minimálne jeden krát ročne kožu naimpregnujte prostriedkom na to určeným. Nepoužívajte chemické prostriedky, ktoré nie sú na tento účel odporúčané výrobcom.
 6. Údržbu nerobte častejšie ako raz za tri mesiace.

 

Drevený a drevotrieskový nábytok

 1. Pre oživenie lesku a odstránenie nečistôt používajte bežne prostriedky dostupné v predajniach drogérie, ktoré sú určené na bežné ošetrenie nábytku.
 2. Voda nesmie dlhodobo pôsobiť na materiál ani vniknúť do hrán nábytku
 3. Neodporúčame čistiť povrch nábytku acetónom, benzínom alebo abrazívnymi prostriedkami,  pretože ničia povrch nábytku..

 

Povrch z plastických hmôt

 1. Časti nábytku ako napríklad predné plochy dvier, sedadlá stoličiek a kresiel a pod., ak sú potiahnuté koženkou alebo umelou hmotou, chránime pred poškodením horúcimi alebo ostrými predmetmi.
 2. Veľmi znečistené povrchy tvrdých plastických hmôt po umytí teplou vodou a mydlom vysušíme suchou handrou a vyleštíme plyšom.

 

Kovové časti

Kovové časti – závesy, zásuvkové mechanizmy, rôzne spojovacie kovanie alebo lišty skiel čistíme iba suchou handrou. Nikdy ich nemažeme olejom. Jedinou výnimkou sú zámky. Tieto časti odporúčame občas namazať jemným olejom tak, aby na povrchu nebol prebytok mastnoty.

 

Sklenené povrchy

 1. Sklenené stoly a stolíky nikdy neprenášajte nadvihnutím za sklenený plat. Ťažká konštrukcia stola, stolíka môže spôsobiť poškodenie skla.
 2. Sklenené plochy udržiavajte v čistote mäkkou handrou a prostriedkom na čistenie skla. Z matného skleneného povrchu, odstraňujte mastnotu liehom. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, ostré predmety a agresívne čistiace prostriedky.